نحوه پرداخت

پرداخت نقدی در محل تحویل

برای آسودگی بیشتر آن دسته از مشتریانی که تمایل به پرداخت نقدی هزینه سفارش خود دارند،  سامانه بایاآدم امکان پرداخت نقدی در محل فروشگاه و یا نیز تحویل درب منزل را نیز فراهم آورده است.

 

preloader